ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

2 ส.ค. 2021 | ข่าวและกิจกรรมวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย
ที่มีศักยภาพในแขนงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ
จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist
and University Rankings 2021

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.adscientificindex.com/?university=Thammasat+University