คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-13.00 น.

15 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

📣📣เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ในรูปแบบ Online โดยใช้ระบบ Zoom จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยทางคณะกำหนดการจัดงานในวันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-13.00 น.

กำหนดการมีดังนี้
📌 08.30-09.00 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
📌 09.00-09.10 น. คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
📌 09.10-09.20 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำการเรียนการสอน ในสถานการณ์ Covid-19
📌 09.20-10.00 น. แนะนำและทำความรู้จักกับสาขาวิชาต่างๆ ในคณะฯ
📌10.00-10.30 น. เปิดมุมมองวัยรุ่นไทย.. กับชีวิตใหม่เมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย คุณชนกันต์ เวชทัพ (พี่บูม)
📌 10.30-11.00 น. แกะรอยความคิดที่มีต่อการเรียน เพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคต โดย คุณนรภัทร นาคยศ (พี่กอล์ฟ)
📌 11.00-12.00 น. สุขภาพจิตกับชีวิตมหาวิทยาลัย โดย รศ. พญ. วินิทรา นวลละออง
📌 12.00-13.00 น. ตอบคำถามและกิจกรรมของคณะฯ

📌📣ทั้งนี้นักศึกษาใหม่สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code และอย่าลืมเมื่อเข้าร่วมงานแล้ว ทำแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ
📌 ปล. ในงานมีกิจกรรมและของรางวัลแจกไม่อั้น

.

Background สำหรับใช้ในการปฐมนิเทศ
ดาวน์โหลดฟรี่
https://drive.google.com/drive/folders/1NzD58Hyavb2kDjVmb7HwzeP8A6731F1w?usp=sharing