(Update 16 กันยายน 64) ประกาศกำหนดวันจัดการแข่งขัน พร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31 ส.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

ประกาศกำหนดวันจัดการแข่งขัน พร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2564 (ศูนย์ภาคกลาง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2564 (ศูนย์ภาคกลาง)
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย