ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง

24 ม.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

🔊✨ ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง ✨🔊
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ท่านบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฏหมาย, รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง
.
ภายในพิธีมอบทุน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย เล่าประสบการณ์ “We reap what we sow” เส้นทางที่ทีมวิทย์คอม ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พยายามจนคว้ารางวัลที่ 3 ให้กับประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก ในการแข่งขัน The 4th APAC HPC-AI Competition
.
โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากท่านบุญชู ตรีทอง ในปีการศึกษา 2564 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 29 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 646,700 บาท
.
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 200,700 บาท
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 156,100 บาท
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 289,900 บาท