ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาคณบดี ระบบ Electionrunner วันที่ 16 สิงหาคม 2565

3 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาคณบดี ระบบ Electionrunner วันที่ 16 สิงหาคม 2565

.

คู่มือการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาฯ-2