นักศึกษา SCI-TU เข้าร่วมกิจกรรม Youth Climate Ready Workshop ภายใต้กิจกรรม “Glocal Climate Change: Act Locally, Change Globally” โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.)

31 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ได้เข้าร่วม กิจกรรม “Youth Climate Ready Workshop” ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 40 คน โดยในกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบการสื่อสารเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน Climate Change ในกลุ่มเยาวชนต่อไป และยังมีส่วนนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการโครงการฯ รวมถึงกิจกรรมร่วมแบ่งปันไอเดียจากผู้เข้าร่วมงานและผ่านช่องทางออนไลน์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกที่จะรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อโลกร่วมกัน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ กิจกรรม “Glocal Climate Change: Act Locally, Change Globally” โดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thai-german-cooperation.info/th/thailands-mnre-joins-with-giz-in-turning-concrete-policies-into-action-to-combat-climate-change/?fbclid=IwAR3_ifc3AiD2clbNX9iftqVrJFKhu8ud6HLJMUsDGfehi_9h5q_5Q1vsRw4

ขอขอบคุณภาพจาก GIZ Thailand
ขอขอบคุณภาพจาก GIZ Thailand