ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานติดอันดับ World’s Top 2% Scientists ที่จัดอันดับโดย Stanford University

5 ต.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานติดอันดับ World’s Top 2% Scientists ที่จัดอันดับโดย Stanford University โดยการจัดอันดับนี้จะพิจารณาจากนักวิจัยทั่วโลกในสาขาต่าง ๆ โดยใช้ค่า Composite Score ที่คำนวณจากจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดในโลก

🏆 ประเภท Career-long data (คิดผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปี ค.ศ. 2022) ได้แก่

– รองศาสตรจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

🎖️ประเภท Single recent year data (คิดเฉพาะผลงานปี ค.ศ. 2022) ได้แก่

– รองศาสตรจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

– รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน