ข่าวและกิจกรรมวิจัย

วิดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

วิดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานบรรยายพิเศษภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 📌 หัวข้อ : "เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ." 👦🏻 วิทยากร : คุณ ฉัตรรัตน์ แสงคง (บรรณารักษ์หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์) 🗓...

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหัวข้อ “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหัวข้อ “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 📌 หัวข้อ : "เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ." 👦🏻 วิทยากร : คุณ ฉัตรรัตน์ แสงคง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ขอแนะนำทุนประเภทใหม่ “ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher)” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายเชิงวิจัยภายใต้โครงการ Road to Accomplished Researchers ครั้งที่ 3

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายเชิงวิจัยภายใต้โครงการ Road to Accomplished Researchers ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 📌 หัวข้อ : การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกกับเทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัย 👦🏻 วิทยากร : อ.ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ...

ค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก💐“อัญมณีศรีธรรมราช” ค้นพบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Inuthai, J., Chantanaorrapint, S., Poopath, M., Tetsana, N., Kiewbang, W. and Suddee, S. 2021. Corybas papillatus (Orchidaceae), a new orchid species from peninsular Thailand. PhytoKeys, 183, 1–7. งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกในสกุลเอื้องอัญมณี...

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ลักษณะคล้ายดวงดาว ค้นพบในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง ออกดอกในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ลักษณะคล้ายดวงดาว ค้นพบในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง ออกดอกในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง ลักษณะสวยงามคล้ายดวงดาว ออกดอกในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. Cute Star Flower หรือ “ดาราพิลาส” ชื่อไทยที่ตั้งตามลักษณะของดอกไม้ที่คล้ายดวงดาว ออกดอกในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว...

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะฯที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะฯที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

รศ.ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสองรางวัลจากงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2021 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2021 (ในรูปแบบออนไลน์)

รศ.ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสองรางวัลจากงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2021 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2021 (ในรูปแบบออนไลน์)

รางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัย ไพรม์ บี0051 พลัส จากสารสกัดชาเขียว สำหรับ อาหารสมอง (Prime B0051 plus from green tea extract for brain food.) Prime boost plus มีประสิทธิภาพในการบำรุงสมองมีส่วนประกอบหลักคือ ชาเขียวซึ่งมีส่วนประกอบที่ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์...

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภกร บุญยืน ที่ได้รับรางวัลจาก Japan Design, Idea and Invention Expo 2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับสองรางวัลจากงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2021 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2021 (ในรูปแบบออนไลน์) รางวัลเหรียญทอง...

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศจากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientistand University Rankings 2021 อ้างอิงข้อมูลจาก...